งานเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และร่วมร้อยดวงใจของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน