เนื้อหา

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2557-2561

พิมพ์
 วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2557  วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2558
โครงการเยาวชน รู้ทันภัย 24 มิ.ย. 57 วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 17 มิ.ย. 58
วันสุนทรภู่ 25 มิ.ย. 57 วันไหว้ครู 18 มิ.ย.58 
สมโภชพระหฤทัย 27 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 27-28 ก.ค. 2558
วันภาษาไทย 29 ก.ค. 57 ♦ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 2558  
วันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค. 57 สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
  14 ส.ค. 2558
กีฬาสี ประดู่เกมส์ 2014 12 ก.ย. 57 v.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2558
กีฬาสี ประดู่เกมส์ 2014 12 ก.ย. 57 v.2 ระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน 20 ส.ค. 2558
กีฬาสีปฐมวัย 19 ก.ย. 57 กีฬาสี ประดู่เกมส์ 2015 17-18 ก.ย. 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 57 กีฬาสีปฐมวัย 2015 23 ก.ย. 2558
สมโภชพระนางมารี ผู้ปฏิสนธินิรมล 9 ธ.ค.57 ♦ พี่ ม.6 ออกรายการนักข่าวพลเมือง เรียนรู้ทำสื่อกับ
  ไทยพีบีเอส
 ออกอากาศวันที่ 26 พ.ย. 58
กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 5 ระดับปฐมวัย 19 ธ.ค. 57 กิจกรรมลอยกระทงปฐมวัย 25 ก.ย. 2558 
การแสดงกายกรรมซินเกียง 8 ธ.ค. 57 ♦ การเล่านิทานประกอบการแสดง ป.2
พิธีอำลา ม.6 รุ่น 9 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 12 ก.พ.58 ♦ การแสดงชุดในหลวงของแผ่นดิน ป.3
  ♦ กิจกรรมวันพ่อ 4 ธันวาคม 2558
  กิจกรรมจิตอาสานำพาความสนุก นักเรียนชั้น ป.1
              วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2559                 วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2560
♦ วีดีทัศน์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา 9 มิ.ย. 59 ♦ กิจกรรมวันไหว้ครู ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง 15 มิ.ย. 60
  ♦ กิจกรรมวันภาษาไทย รร.พระหฤทัยดอนเมือง 31 ก.ค. 60
♦ พิธีไหว้ครู รร.พระหฤทัยดอนเมือง 16 มิ.ย. 59 ♦ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง 11 ส.ค. 60
♦ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง 24 มิ.ย.59 ♦ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 60
♦ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง 10 ส.ค.59 ♦ Story Telling Contest 2017 21 ส.ค. 60 
♦ การแสดงฟักทอง The musical ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง
  10 ส.ค.59
♦ การแสดงเพลงอัตลักษณ์ 8 H ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง
  5 ก.ย. 60
♦ ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง
  15 ส.ค.59
♦ กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย. 60
♦ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง 18 ส.ค.59 ♦ การแสดงละครคุณธรรม ชั้น ป.2-3-4 ภาคเรียนที่ 1 / 2560 
♦ วิดีทัศน์คุณธรรม ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง 19 ส.ค.59
♦ พทด.น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1 ต.ค 2560
♦ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง
  30 ส.ค. 59
♦ ราตรีฟ้า-ขาว (ปฐมวัย) - Part1
♦ ราตรีฟ้า-ขาว (ปฐมวัย) - Part2
♦ กีฬาสีประดู่เกม 15 ก.ย.59 ประดู่เกมส์ 2560 
กิจกรรมวันวิชาการ 9-10 ก.พ. 60  โครงการ Thailand 4.0 เพื่อน้องและ
   สุขภาพดีสู่ประชาชน  11 พ.ย. 61

♦ การแสดงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ♦ ละครคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
♦ การแสดงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  
             วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2561  
♦ การแสดงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 27 พ.ค. 61  
♦ วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  8 มิ.ย. 61  
♦ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 14 มิ.ย. 61  
 สัปดาห์สังคมศึกษา ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง  
 การตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งประจำปี 2561  
 กิจกรรมเเห่เทียนพรรษา  
 กิจกรรมโครงการ 8H 8ฝาย ถวายพ่อหลวง   
 กิจกรรมจิตอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 กิจกรรมวันเยาวชน รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจ  
 การแสดงละครคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น  
 กิจกรรมวันภาษาไทย  23 ก.ค. 61  
กิจกรรมวันแม่  10 ส.ค. 61  
 สัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  4 ก.ย.256
 
♦ พิธีฉลองศาสนนามซิสเตอร์ผู้บริหาร  24 ก.ย. 61