กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2014

พิมพ์


เมื่อวันที่  11 – 12 กันยายน  2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับประถม-มัธยม ภายใต้ชื่อ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นอัตลักษณ์ พร้อมพรักพัฒนา เดินหน้าสู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬา  เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1. กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2014 ช่วงเช้า เดินพาเหรดและพิธีเปิด---------------------------------------------------


*************************************************************
ขอขอบคุณทีมเชียร์ลีดดิ้งจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้มาโชว์ให้น้องๆ ชาว พ.ท.ด.ได้ชม
พร้อมนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จำนวน 3 ทุน

2. เชียร์ลีดเดอร์สีเขียว-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. เชียร์ลีดเดอร์สีเหลือง-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. เชียร์ลีดเดอร์สีม่วง--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. เชียร์ลีดเดอร์สีแดง--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การแข่งขันกีฬาแชร์บอลระหว่างครูไทยและครูต่างชาติ / การแข่งขันชักเย่อผู้ปกครอง-----------------------------

7. การแข่งขันชักเย่อและการแข่งขันวิ่งของนักเรียนแต่ละสี------------------------------------------------------------

8. พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2014--------------------------------------------------------